For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Publications

     Cover page click to view

     حفظ کردن لغات انگلیسی مجرد و جدای از متن کار بسیار مشکل و شاید بی‌فایده و زودگذر به نظر آید. در این کتاب سعی شده است که با ارائه متن ها و جملات تخصصی متنوع و جملات بر گرفته شده از متون علمی در این شاخه، دانشجویان، لغات هر چه بیشتری را در زمان کمتر پوشش داده و آنها را حتی الامکان در متن ها فراگیرند. به این نکته باید اذعان داشت که هیچ کتابی نمی‌تواند تضمین کننده ارائه تمامی لغات موجود در یک شاخه بخصوص باشد، ولیکن می‌توان انتظار داشت که کتاب فعلی تکمیل کننده دامنه لغات با لغات جدید بیشتر و یا یادآور لغات فراموش شده قبلی در ذهن یک دانشجو باشد.

      اساسی‌ترین نکته برای افزایش دامنه لغات و اکتساب نمره‌ای چشمگیر در قسمت زبان آزمون‌های کارشناسی ارشد،‌ حفظ کردن لغات تخصصی و عمومی در یکی دو روز نمی‌باشد. توصیه همیشگی اینجانب به دانشجویان اختصاص زمان‌های منظم حتی به مقدار کم ولیکن بطور متوالی و روزمره هفته‌ها قبل از زمان آزمون برای یادگیری و حفظ همیشگی لغات و مهارت ها بوده است. مسلماً در غیر اینصورت، به سختی و به ندرت می‌توان سوالات نسبتاً دشوار با گزینه‌های کاملاً شبیه به یکدیگر ولی در واقع بسیار متفاوت را به درستی و در زمان کم در زمان آزمون پاسخ داد. متن های تخصصی رشته مکانیک و کلاً متون علمی، متون پیچیده و ترسناکی نیستند و به راحتی با فراگیری مهارت ها و لغات کلیدی و مهم و آشنایی با متون مطرح شده در آزمون‌ها قابل درک و پاسخگویی هستند. بهرحال با اعتراف به یک حقیقت و یک اصل که زبان انگلیسی یک ابزار قوی و جزء جدایی ناپذیر زندگی بسیاری از انسان ها چه در خصوص مسائل کاری و چه تحصیلی و اجتماعی می‌باشد، در این آزمون نیز به نظر می رسد نباید این اصل را فراموش کرد. طبق بررسی هایی که شخصاً در خصوص درصد پاسخگویی دانشجویان به سوالات کارشناسی ارشد بعمل آوردم، یک موضوع بیش از پیش بر اینجانب مشخص گردید؛ اینکه احتمالاً تضمینی در کسب امتیازات بالاتر در قبال بیشتر و بیشتر خواندن دروس تخصصی وجود ندارد، ولیکن احتمال یک تضمین برای کسب یک امتیاز خوب از بخش زبان، با مطالعه بیشتر و فراگرفتن لغات و مهارت ها وجود دارد.

      تمرین‌های این کتاب این امکان را برای دانشجو فراهم می‌کند تا در حین فراگیری لغات عمومی و تخصصی مختلف بطور جداگانه، مجموعه لغات مهم و رایج در متون مکانیک را در آزمون‌ها و مجموعه سوالات چهار جوابی متنوع مرور و خود را ارزیابی کرده و در یک متن واقعی جایگاه و کاربرد آن لغات را بار ها مشاهده کند. بنابراین میتوان انتظار داشت که پس از مطالعه این مجموعه، نه تنها دانشجو امکان یک پوشش خوب برای نکات گرامر انگلیسی را داشته، بلکه گستره لغات فراوانی را نیز همزمان مرور (لغات تکراری) و یا فرا می‌گیرد (لغات جدید). لازم بذکر است که قسمت عمده‌ای از سوالات و تمرین‌های این کتاب از متون تخصصی اصلی و رایج در زبان انگلیسی‌گرفته شده که در عین حال نمونه‌های فراوان و مناسبی از متن‌های مطرح شده در دروس تخصصی مختلف دانشجویان میباشد.

      یکی دیگر از اهدافی که روند این کتاب دنبال کرده است خودآموز بودن کتاب میباشد. با توجه به ترتیب بخش‌‌های کتاب و مسیر آزمون‌های مختلف و همچنین وجود پاسخنامه برای سوالات، دانشجویان میتوانند بسادگی از مطالب کتاب بهره گیرند. موارد زیر، توضیحات بیشتری را در مورد این کتاب، کاربرد و اهداف آن بیان می‌کند.

 

محتویات کتاب (Book’s Contents)

- بخش اول: در خصوص فهم بیشتر متون تخصصی در هر رشته تنها لغات تخصصی چاره ساز نیستند، همچنین در آزمون کارشناسی ارشد نیز احتمال رویارویی با یک یا چند متن در زمینه‌ها و موضوعات عمومی(General)  وجود دارد. همچنین بارها لغات عمومی در حد دانش زبانی متوسط در جملات ناقص پرسش شده و یا تشخیص مترادف یا متضاد‌هایی برای آن لغات از دانشجو خواسته شده است. در بخش دوم مهمترین لغات عمومی رایج مورد سوال در آزمون‌های مختلف بهمراه چند مترادف مهم برای آنها به ترتیب حروف الفبا آورده شده است. بموازات ارائه لغات مختلف در این بخش، 48 آزمون چهار گزینه‌ای برای پوشش لغات مهم و خودآزمایی دانشجو برای لغات مربوط به قبل از هر آزمون آورده شده است. هر یک از آزمون ها دارای 15 سوال چهار گزینه‌ای بوده که بصورت یافتن مترادف‌ها و یا متضاد‌ها پرسش می‌گردند. به دانشجویان اکیداً توصیه می‌گردد تا دامنه لغات خود را به طور عمومی و نه انحصاری (فقط تخصصی) افزایش دهند. به نظر شما چند درصد لغات موجود، حتی در یک متن کاملاً تخصصی، مربوط به رشته مکانیک می‌باشد؟!

 

- بخش دوم: در بخش دوم این کتاب رایج ترین لغات مطرح در زبان تخصصی مکانیک با ترجمه فارسی آورده شده است. این قسمت یکی از مهمترین بخش های کتاب بوده که در آن دانشجو می‌تواند گستره لغات خود را افزایش دهد. بخش های اول و دوم پیش زمینه و مقدمه بخش های بعد می باشد.

توجه کنید که در دو بخش قبل نیازی به حفظ محض ترجمه این لغات نیست! دانشجویان می‌توانند با مرور پیوسته و روزمره، به تدریج آنها را در ذهن در کنار کلمات معادل آنها در فارسی قرار دهند. کلمه رایج “SYSTEM” غالباً بدون "ترجمه" در زبان فارسی مشکلات را حل و فصل می کند؛ زیرا اگرچه این کلمه یک واژه انگلیسی می‌باشد ولیکن ما آنرا بسادگی مانند یک کلمه فارسی بسیار رایج استفاده می‌کنیم. آیا شما هنگام رویارویی با این کلمه، آنرا ترجمه می‌کنید؟!!

 

- بخش سوم: در این بخش سعی شده حتی الامکان لغات و اصطلاحات موجود و مهم در زمینه مهندسی مکانیک بصورت تخصصی ارائه شده و بهمراه متون علمی توصیف و توضیح داده شوند(definitions). مزیت این بخش نه تنها فراگیری تعدادی از لغات مهم در این رشته می‌باشد، بلکه دانشجو می‌تواند در درون متون این لغات را مشاهده و بهمراه لغات دیگر فرا بگیرد. این متون به زمینه های مختلف علوم مکانیک، واژگان و اصطلاحات پرداخته و طیف گسترده ای از لغات را پوشش می‌دهد.

 

- بخش چهارم: در این بخش دانشجو می تواند با تکیه بر لغات و اصطلاحات فرا گرفته شده در بخش های قبل، تمرین‌هایی را درخصوص لغات تخصصی و با توجه به توضیحات خاص برای هر یک در سوالات مربوط انجام دهد. در این بخش دانشجو به ارزیابی خود در لغات فرا گرفته شده می‌پردازد.  

 در این قسمت توضیحاتی مختصر در مورد یک واژه و یا یک اصطلاح داده شده و از دانشجو خواسته می شود از بین گروهی از لغات، اصطلاح و یا لغت مورد نظر را بیابد.

 

- بخش پنجم:  این بخش مانند بخش قبل، لغات و اصطلاحات صحیح از جداول انتخاب شده با این تفاوت که لغات صحیح متون مورد نظر را کامل می‌نمایند. بدیهی است که در این قسمت درک مطلب هر متن و دانستن دامنه ای از لغات عمومی و یا تخصصی در آن خصوص شالوده پاسخ دهی صحیح به سوالات می‌باشد(Cloze tests) .

 

- بخش ششم: در این بخش، دانشجویان می‌توانند با تکیه به فراگیری لغات عمومی و تخصصی در بخش‌های قبل و داشتن یک دامنه لغات مناسب در حیطه لغات مهم تر و رایج تر مجموعه لغات خود را در قالب سوالات چهار جوابی متعدد بیازمایند. در این بخش، کلمات خاصی از متون مختلف مشخص شده که دانشجو لازم است نزدیکترین مترادف‌ها به آنها را در گزینه‌ها پیدا کند. در این مرحله دانشجویان می‌توانند در ضمن برآورد توانایی های خود در پاسخگویی به سوالات، مجموعه لغات قبلی خود را مرور و آنها را در ذهن پایدار کنند. اثر چشمگیر‌تر این بخش هنگامی است که دانشجو لغات موجود در همه گزینه ها را بخوبی فرا گیرد و مترادف هایی را برای آنها از لغت نامه ها پیدا نماید.

 

- بخش هفتم: این بخش نیز همانند بخش قبل توانایی دانشجو را در گستره لغات ارزیابی می‌کند، ولیکن برخلاف بخش قبل، سوالات بصورت یافتن مترادف ها نمی‌باشد بلکه یافتن بهترین لغات در داخل گزینه‌ها برای تکمیل جملات ناقص از نظر معنایی و منطقی می‌باشد. در ادامه همین بخش، دانشجویان با تعدادی از لغات مربوط به تخصص و مهارت افراد نیز آشنا شده و به سوالات مربوط پاسخ می‌دهند.

 

- بخش هشتم: این بخش به طور اجمالی به معرفی لغات مختلف بهمراه فرم مختلف آنها یعنی فعل (verb)، اسم (noun)، قید (adverb) و صفت (adjective) می‌پردازد. هدف این بخش آشنایی دانشجویان با نوع لغات می‌باشد. گاهی در آزمون‌ها توانایی دانشجو در خصوص تشخیص نوع لغات از نظر معنی آنها در جمله و چگونگی آنها از نظر گرامری مورد سوال واقع شده است. معمولاً ساختار لغات در خصوص فعل، اسم، صفت و قید بودن دارای مشخصه هایی می‌باشد. لازم است دانشجو با سوابق ذهنی خود و مطالعه این بخش، صورت مختلف لغات را بخوبی از هم تشخیص دهد.

 

- بخش نهم: این بخش به معرفی رایج ترین افعال مرکب (phrasal verbs) (افعال بهمراه حروف اضافه) بهمراه معنی متداول و مثال‌هایی برای هر یک می پردازد. یک فعل مرکب دارای معنی متفاوتی نسبت به فعل اصلی بوده و لازم است در انتخاب حرف اضافه برای آن فعل بسیار دقت کرد. بیشتر مواقع نمی‌توان از معنی مستقیم یک فعل و حرف اضافه مربوط به آن، معنی کل آن فعل مرکب را دریافت. لازم است دانشجو از قبل با این افعال آشنا بوده و تفاوت آنها را در معنی تشخیص دهد.

 

اهداف کتاب (Book’s Objectives)

- تقویت مهارت‌های درک مطلب بهمراه متون با موضوعات تخصصی مکانیک و ارتقاء توان مهارت های خواندن متون انگلیسی

- افزایش دامنه لغات عمومی و تخصصی رایج تر در متون علمی عمومی و تخصصی

 - سنجش دانشجویان در سطح وسیع کاربری لغات عمومی و تخصصی مکانیک به کمک آزمون‌های چهارگزینهای

(این کتاب به موضوعات گرامری نپرداخته و در کتاب SMART 1 این مبحث بطور گسترده ارائه شده است.)   

 

سطح کاربری مفید کتاب(English Level Applications)

     این کتاب، بصورت سطح زبانی خاص، برای دانشجویان با سطح زبان مختلف تفکیک شده نیست. بهرحال کتاب بصورتی طراحی شده است که قابل استفاده و فهم سطوح زبانی پایین نیز بوده و فرض بر این است که دانشجو یا اصلاً با مباحث و لغات آشنایی نداشته و یا آنها را فراموش‌کرده است. بهرحال یادگیری لغات و یا مهارت های درک مطلب از نقطه‌ای باید شروع شود. لغات دشوار و متون مشکل‌تر همیشه این خاصیت را ندارند. هنگامی که دانشجو به آنها پرداخت، آنها با مرور زمان ساده تر و معمولی تر می گردند. نظر شما در مورد کلمه’reciprocating’  چیست؟ 

تحت نظارت وف بومی